Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 43a: Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng

Câu 43a :

 Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng

Đối với thấu kính hội tụ:

1. Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự

2. Vật đặt rất xa thấu kính

3. Vật đặt trong khoảng tiêu cự

a) cho ảnh ảo lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

b) cho ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

c) cho ảnh thật ngược chiều với vật. 

d) cho ảnh ảo nhỏ hơn vật và cùng chiều với vật.

Lời giải:

1 - c            2 - b            3 – a.