Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 42b: Vẽ tiếp đường truyền của những tia sáng đã cho trên hình 42.3

Câu 42b :

 Vẽ tiếp đường truyền của những tia sáng đã cho trên hình 42.3

Lời giải: