Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 42a : Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng

Câu 42a :

 Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng

1. Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho

2. Khoảng cách từ quang tâm tới mỗi tiêu điểm gọi là

3. Tia tới đến quang tâm thì

a) tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới

b) chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính. Tiêu điểm của thấu kính hội tụ nằm khác phía với chùm tia tới.

c) tiêu cự của thấu kính. 

d) tia ló đi thẳng.

Lời giải:

1 - b                  2 - c                  3 – a.