Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 41b: Chọn câu đúng Khi một tia sáng truyền từ không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì:

Câu 41b:

 Chọn câu đúng

Khi một tia sáng truyền từ không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì:

A. Chỉ có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ

B. Chỉ có thể xảy ra hiện tượng phản xạ

C. Có thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ và phản xạ

D. Không thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ và phản xạ

Lời giải:

Chọn đáp án: A