Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 41a : Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng.

Câu 41a :

 Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng.

1. Khi ánh sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì

2. Chiếu tia sáng tới mặt phân cách giữa nước và không khí dưới góc tới i = 0° thì

3. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng cho

a) góc khúc xạ lớn hơn góc tới

b) góc khúc xạ r = 0°, tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường.

c) tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến, góc khúc xạ không bằng góc tới. 

d) góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Lời giải:

1- d                  2 - b                  3 - c