Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 40-41.1 : Hình vẽ biểu diễn đúng hiện tượng khúc xạ là:

Câu 40-41.1 :

Hình vẽ biểu diễn đúng hiện tượng khúc xạ là:

hình D vì ánh sáng chiếu từ không khí sang nước thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.