Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 37a : Một máy biến thế khi hoạt động cho hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây thứ cấp bằng 3V.

Câu 37a :

 Một máy biến thế khi hoạt động cho hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây thứ cấp bằng 3V. Mắc hai đầu cuộn dây thứ cấp một đèn pin có dây tóc và một đèn LED. Hai bóng đèn sẽ sáng khác nhau như thế nào? Tại sao ?

Lời giải:

Đèn pin có dây tóc sáng liên tục vì nó cho dòng xoay chiều đi qua theo cả hai chiều.

Đèn Led sáng nhấp nháy do dòng qua thứ cấp là dòng xoay chiều mà đèn LED chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.