Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 37.1 : Chọn D. Máy biến thế dùng để làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Câu 37.1 :

 Chọn D. Máy biến thế dùng để làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Câu 37.2 :

Ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là:

Câu 37.3 trang 103 VBT Vật Lí 9:

Không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế vì: dòng điện một chiều không đổi sẽ tạo ra một từ trường không đổi, dẫn đến số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp không đổi. Khi đó trong cuộn thứ cấp không có dòng điện cảm ứng.

Câu 37.4 :

Phải dùng máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lệ

Cuộn dây mắc với hai cực của máy phát điện phải có ít số vòng dây ít hơn cuộn còn lại 10 lần.