Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 35: Hãy vẽ sơ đồ bố trí một mạch điện có bóng đèn LED để chứng tỏ tác dụng quang của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện vào hình 35.2.

Câu 35a:

 Hãy vẽ sơ đồ bố trí một mạch điện có bóng đèn LED để chứng tỏ tác dụng quang của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện vào hình 35.2.

Lời giải:

học sinh tự làm.

Câu 35b:

Khi cho dòng điện chạy vào nam châm điện như hình 35.3, thì hiện tượng xảy ra với miếng sắt và nam châm vĩnh cửu có khác nhau không ? Vì sao?

Lòi giải:undefined