Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 34b : Hình 34.2 là sơ đồ một mẫu máy phát điện có nam châm quay theo trục MN hay PQ

Câu 34b :

 Hình 34.2 là sơ đồ một mẫu máy phát điện có nam châm quay theo trục MN hay PQ thì trong cuộn dây mới xuất hiện dòng điện xoay chiều ? Tại sao ?

Lời giải:

Nam châm quay theo trục MN thì trong cuộn dây mới xuất hiện dòng điện xoay chiều vì khi đó đường sức từ qua cuộn dây mới biến thiên.