Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 34.1 : C. Cuộn dây dẫn và nam châm.

Câu 34.1 :

 C. Cuộn dây dẫn và nam châm.

Câu 34.2 :

 D. số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.

Câu 34.3 :

Trong máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay, chỉ khi quay cuộn dây thì trong cuộn dây mới có dòng điện xoay chiều vì khi cuộn dây dẫn đứng yên so với nam châm thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không thay đổi. Chỉ khi cuộn dây quay thì số đường sức từ đó mới luân phiên tăng giảm.

Câu 34.4 :

Muốn cho máy phát điện xoay chiều phát điện liên tục thì có thể làm như sau:Làm cho cuộn dây hoặc nam châm quay liên tục. Có thể dùng tay quay, dùng một động cơ (như máy nổ, tuabin hơi...) quay rồi dùng dây cuaroa kéo cho trục máy phát điện quay liên tục.

Vẽ sơ đồ thiết kế (hình 34.1)