Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33b: Trong thí nghiệm ở hình 33.2 cần phải quay khung dây theo trục nào trong ba trục AB, PQ,

Câu 33b trang 94 VBT Vật Lí 9:

 Trong thí nghiệm ở hình 33.2 cần phải quay khung dây theo trục nào trong ba trục AB, PQ, KI để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là dòng điện xoay chiều ?

Lời giải:

Cần phải quay khung dây theo trục AB, KI để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là dòng điện xoay chiều.

Vì khi quay theo các trục này thì đường sức từ qua cuộn dây biến thiên, do đó xuất hiện dòng điện xoay chiều.