Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33a : Trong thí nghiệm ở hình 33.1 cần phải quay nam châm quanh trục nào trong ba trục AB, PQ, IK

Câu 33a :

 Trong thí nghiệm ở hình 33.1 cần phải quay nam châm quanh trục nào trong ba trục AB, PQ, IK để hai đèn LED mắc song song, ngược chiều vào hai đầu cuộn dây dẫn luân phiên bật sáng? Giải thích vì sao?

Lời giải:

Phải quay nam châm quanh trục PQ, IK để hai đèn LED mắc song song, ngược chiều vào hai đầu cuộn dây dẫn luân phiên bật sáng do làm đường sức từ qua cuộn dây biến thiên khi đó xuất hiện dòng điện xoay chiều làm đèn LED sáng.