Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33.1 : Chọn C. luân phiên tăng, giảm.

Câu 33.1 :

 Chọn C. luân phiên tăng, giảm.

Câu 33.2 :

 Chọn D. nam châm đứng yên, cuộn dây dẫn quay quanh trục AB.

Câu 33.3 :

Khi cho khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang thì trong khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn không biến đổi.

Câu 33.4 :

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín B là dòng điện xoay chiều.

Vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm