Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32c : Trên hình 32.3 khi cho nam châm quay quanh trục thẳng đứng AB thì trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng không ? Vì sao ?

Câu 32c :

 Trên hình 32.3 khi cho nam châm quay quanh trục thẳng đứng AB thì trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng không ? Vì sao ?

Lời giải:

Trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng vì nam châm quay quanh trụng thẳng đứng AB thì số đường sức từ qua cuộn dây không biến thiên.