Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31b : Trong thí nghiệm ở hình 31.3 khi cho con chạy C của biến trở di chuyển từ phải sang trái thì trong cuộn dây dẫn kín B

Câu 31b :

 Trong thí nghiệm ở hình 31.3 khi cho con chạy C của biến trở di chuyển từ phải sang trái thì trong cuộn dây dẫn kín B có xuất hiện dòng điện cảm ứng không?

Hãy chỉ ra thí nghiệm này tương tự thí nghiệm nào trong SGK?

Từ đó suy ra dự đoán và sau đó làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

- Thí nghiệm này tương tự như thí nghiệm hình 31.3 SGK.

Khi con chạy C di chuyển từ phải sang trái thì trong cuộn dây dẫn kín B có xuất hiện dòng điện cảm ứng vì khi con chạy C di chuyển thì thay đổi độ lớn cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây và làm thay đổi từ thông qua nó nên không xuất hiện dòng cảm ứng.

- Dự đoán: 

Đúng như dự đoán.

- Kết quả thú nghiệm kiểm tra: