Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31.1 : Chọn D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

Câu 31.1 :

Chọn D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

Câu 31.2 :

 Trường hợp mô tả dưới đây, nam châm chuyển động so với cuộn dây mà trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện:

Nam châm quay quanh một trục trùng với trục của cuộn dây thì trong cuộn dây dẫn có dòng điện cảm ứng do số lượng đường sức từ xuyên qua khung dây không thay đổi.

Vẽ vào hình 31.1 một mũi tên mô tả sự chuyển động của nam châm như thế nào.

Câu 31.3 :

Để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng ta làm như sau:

Ta đưa nam châm điện chuyển động lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn kín.

Câu 31.4 :

- Thiết kế hai cuộn dây L1 và L2 được đặt cạnh nhau như hình vẽ. Trong đó cuộn L2 được nối với điện kế rất nhạy với kim điện kế chỉ số 0 nằm ở chính giữa mặt số. Khi khóa K được đóng, ta thấy kim điện kế bị lệch về một bên sau đó trở về vị trí số 0 cho tới khi khó K mở thì kim điện kế lệch về phía ngược lại, rồi lại trở về vị trí số 0.