Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 30.1 : Chọn B. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

Câu 30.1 :

Chọn B. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

Câu 30.2 :

Lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng AB sẽ có chiều như biểu diễn trên hình 30.3.

Câu 30.3 :

Số chỉ của lực kế sẽ tăng khi cho dòng điện chạy qua khung dây theo chiều A → B → C → D

Câu 30.4:

Trường hợp được vẽ trên hình 30.4b SBT, lực từ có chiều hướng thẳng đứng lên trên.

Câu 30.5 :

Lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được biểu diễn trên hình 30.4.