Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28b : Hãy chọn câu đúng Khi hoạt động, động cơ điện

Câu 28b:

 Hãy chọn câu đúng

Khi hoạt động, động cơ điện

A. Chỉ chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng

B. Chỉ chuyển hóa điện năng thành cơ năng

C. Chuyển hóa điện năng sang cơ năng và một phần sang nhiệt năng

D. Chuyển hóa điện năng sang cơ năng,nhiệt năng ,quang năng,năng lượng gió

Lời giải:

Giải: chọn B