Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28a : Hãy chọn câu đúng Động cơ điện một chiều hoạt động dựa vào

Câu 28a:

 Hãy chọn câu đúng

Động cơ điện một chiều hoạt động dựa vào

A. tác dụng từ của dòng điện

B. tác dụng của nam châm lên dây dẫn có dòng điện chạy qua

C. tác dụng chuyển hóa điện năng thành cơ năng

D. tác dụng từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường

Lời giải:

Giải: chọn D