Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28.1: Dòng điện chạy từ trục đĩa theo đường bán kính OA (A là điểm mà đĩa tiếp xúc với thủy ngân)

Câu 28.1 :

Dòng điện chạy từ trục đĩa theo đường bán kính OA (A là điểm mà đĩa tiếp xúc với thủy ngân). Lực điện từ do từ trường của nam châm tác dụng vào dòng điện (theo quy tắc bàn tay trái) là lực kéo OA ra phía ngoài nam châm. Kết quả là đĩa quay theo chiều kim đồng hồ như đã biểu diễn như hình trên.

Sở dĩ đĩa của “bánh xe Bác - lô” quay được là vì: 

Câu 28.2 :

a) Lực điện từ tác dụng lên khung dây dẫn trên hình 28.2

b) Tại vị trí thứ 6, lực điện từ không có tác dụng làm quay khung . Nếu do quán tính, khung quay thêm một chút nữa thì tại vị trí mới 

xảy ra là khung sẽ tiếp tục quay theo chiều ban đầu (theo chiều kim đồng hồ).

c) Khi dụng đã vượt qua vị trí thứ 6, ta đổi chiều dòng điện trong khung, hiện tượng lực điện từ sẽ làm khung dây quay tiếp tục.

Câu 28.3 :

Chọn D. Có thể biến đổi trực tiếp năng lượng của nhiên liệu thành cơ năng.

Câu 28.4 :

a - 3                  

b - 4                  

c - 5                  

d - 6                  

e - 2