Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27a : Đặt dây dẫn AB hình trụ (để trần không bọc vỏ cách điện) trên hai thanh ray bằng dây dẫn điện

Câu 27a :

 Đặt dây dẫn AB hình trụ (để trần không bọc vỏ cách điện) trên hai thanh ray bằng dây dẫn điện (cũng không bọc vỏ cách điện) sao cho AB có thể lăn trên hai thanh ray. Tất cả đặt trong lòng thanh nam châm hình chữ U như mô tả trên hình 27.5. Đóng công tắc cho dòng điện chạy qua dây dẫn AB. Liệu AB có chuyển động không và chuyển động như thế nào ? Giải thích?

Hãy bố trí và thực hiện một thí nghiệm kiểm tra dự đoán của em.

Lời giải:

AB có chuyển động hướng vào trong lòng nam châm chữ U dọc theo thanh ray. Do khi có dòng điện thì xuất hiện lực điện từ hướng vào trong lòng nam châm kéo theo thanh AB chuyển động.