Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 26b : Trên hình 26.3 SGK để cho rơ le điện từ hoạt động bình thường tại vị trí của thanh sắt non, có thể dùng thanh kim loại nào dưới đây?

Câu 26b :

 Trên hình 26.3 SGK để cho rơ le điện từ hoạt động bình thường tại vị trí của thanh sắt non, có thể dùng thanh kim loại nào dưới đây?

A.Thanh thép

B. Thanh đồng

C. Thanh nhôm

D. Không dùng được thanh nào trong ba thanh trên.

Lời giải:

Đáp án: D. Không dùng được thanh nào trong ba thanh trên