Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 26a: Trong thí nghiệm được mô tả tại hình 26.1SGK ngay sau khi công tắc cho dòng điện chạy qua ống dây. Có hiện tường gì xảy ra với ống dây ?

Câu 26a :

 Trong thí nghiệm được mô tả tại hình 26.1SGK ngay sau khi công tắc cho dòng điện chạy qua ống dây. Có hiện tường gì xảy ra với ống dây ?

A. Đứng yên

B. Chuyển động từ ngoài vào trong lòng nam châm

C. Chuyển động từ trong ra khỏi nam châm

D. Chuyển động lên phía trên

Hãy chọn phương án đúng?

Lời giải:

Đáp án B. Chuyển động từ ngoài vào trong lòng nam châm