Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25b : Một ống dây dẫn bên trong có một lõi sắt non ,được đặt khá gần một kim nam châm như mô tả trên hình 25.3.

Câu 25b :

 Một ống dây dẫn bên trong có một lõi sắt non ,được đặt khá gần một kim nam châm như mô tả trên hình 25.3. Hiện tượng gì sẽ xảy ra với kim nam châm khi đóng công tắc cho dòng điện chạy qua ống dây ?

A. Kim nam châm vẫn đứng yên

B. Kim nam châm bị hút ngay về phía ống dây

C. Kim nam châm bị đẩy ra xa ống dây và dừng lại,dây treo kim nam châm tạo thành với phương thẳng đứng một góc nào đó

D. Lúc đầu kim nam châm bị đẩy ra xa ống dây và ngay sau đó nó xoay đầu kia về phía ống dây và bị hút về phía ống dây.

Lời giải:

Đáp án: B. Kim nam châm bị hút ngay về phía ống dây