Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25a: Một ống dây có dòng điện chạy qua được đặt gần một kim nam châm như mô tả trên hình 25.2

Câu 25a :

 Một ống dây có dòng điện chạy qua được đặt gần một kim nam châm như mô tả trên hình 25.2. Người ta thấy kim nam châm đứng yên hãy kể ra những cách làm với ống dây ấy để kim nam cham bị hút về phía ống dây.

Lời giải:

Để cuộn dây hút nam châm ta có cách: Đảo ngược 2 cực của nguồn.