Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25.1 : a) Nếu ngắt dòng điện thì nam châm điện không còn tác dụng từ.

Câu 25.1 :

a) Nếu ngắt dòng điện thì nam châm điện không còn tác dụng từ.

b) Lõi của nam châm điện không được là thép vì khi ngắt điện, thép còn giữ được từ tính, nam châm điện mất ý nghĩa sử dụng.

Câu 25.2 :

a) Nếu thay lõi sắt non bằng lõi niken thì từ trường sẽ mạnh hơn cuộn dây không có lõi.

b. Đầu A của ống dây là từ cực Bắc, đầu B là từ cực Nam.

Câu 25.3 :

a) Vì các kẹp sắt đặt trong từ trường của nam châm thì bị nhiễm từ nên có thể khẳng định nó đã trở thành nam châm.

b) Viết trên hình 25.1 tên các từ cực của một số kẹp sắt được.

c) Nam châm lại hút được các vật bằng sắt, thép khi đặt gần nó vì khi đặt vật bằng sắt, thép gần nam châm thì vật bị nhiễm từ và sẽ trở thành nam châm, đầu đặt gần nam châm là từ cực trái dấu với từ cực của nam châm. Do đó bị nam châm hút.

Câu 25.4 :

Chọn A. Một vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa.