Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24b : Hai ống dây được treo đồng trục khi có dòng điện chạy qua các vòng của ống dây

Câu 24b :

 Hai ống dây được treo đồng trục khi có dòng điện chạy qua các vòng của ống dây  chúng có vị trí được mô tả trên hình 24.5. Hãy các định chiều dòng điện chạy qua các vòng của ống dây .

Lời giải:

Áp dụng quy tắc bàn tay phải ta có cực bên trái của  là cực bắc, cực phải của  là cực nam.

Do hai ống dây hút nhau nên cực trái của  là cực bắc, cực phải của  là cực nam.

Vì vậy áp dụng quy tắc bàn tay phải ta có chiều dòng điện qua  cùng chiều dòng điện qua .