Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24.1 : Đầu B của thanh nam châm là cực Nam

Câu 24.1 :

a) Đầu B của thanh nam châm là cực Nam.

b) Sau đó thanh nam châm xoay đi và đầu B (cực Nam) của nó bị hút về phía đầu Q (cực Bắc) của cuộn dây.

c) Nếu ngắt công tắc K: Thanh nam châm sẽ xoay trở lại, nằm dọc theo hướng Nam - Bắc như khi chưa có dòng điện. Bởi vì bình thường, thanh nam châm tự do khi đã đứng cân bằng luôn chỉ hướng Nam - Bắc.

Câu 24.2 :

a) Hai ống dây đẩy nhau.

b) Nếu đổi chiều dòng điện của một trong hai cuộn dây thì hai ống dây hút nhau.

Câu 24.3 :

a) Kim chỉ thị của điện kế quay sang bên phải.

b) Hai chốt của điện kế này không cần đánh dấu âm, dương

Câu 24.4:

a) Cực Bắc của kim nam châm.

b) Chiều của dòng điện chạy qua ống dây được thể hiện trên hình 24.3.

Câu 24.5 :

Đầu A của nguồn điện là cực dương còn đầu B là cực âm