Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23b : Xếp nam châm thẳng với hai thanh sắt non như mô tả trên hình 23.7.

Câu 23b :

 Xếp nam châm thẳng với hai thanh sắt non như mô tả trên hình 23.7. Dự đoán xem từ phổ của nam châm mới tạo thành có dạng như thế nào? Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

Lời giải:

Dự đoán: từ phổ của nam châm mới sẽ có dạng từ phổ của nam châm hình chữ U

Thí nghiệm kiểm tra: đặt kim nam châm thử vào trong lòng giữa hai thanh sắt non ta sẽ nhận biết được chiều của đường sức từ trong lòng 2 thanh sắt non.