Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23.1 : Vẽ các kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C vào hình 23.3.

Câu 23.1 :

 Vẽ các kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C vào hình 23.3.

Dùng mũi tên đánh dấu chiều của các đường sức từ đi qua các điểm A, B, C. Từ đó vẽ kim nam châm qua các điểm đó. Như hình dưới đây:

Câu 23.2 :

 Chiều đường sức từ tại các điểm C, D, E và tên các từ cực của nam châm được chỉ rõ trên hình 23.4.

Câu 23.3 :

Chọn D. có chiều đi từ cực Bắc đến cực Nam của thanh nam châm.

Câu 23.4 :

Nam

Bắc

Nam

Bắc.

Trên hình 23.3a (SBT): Đầu A của nam châm là cực , đầu B là cực . Trên hình 23.3b (SBT), đầu 1 của nam châm là cực , đầu 2 là cực 

Câu 23.5:

Vẽ chiều của đường sức từ của thanh nam châm và tên các từ cực của nó vào hình 23.5