Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22b: Chọn câu đúng Đưa một kim nam châm thử đang đứng cân bằng lại gần dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua. Kim nam châm

Câu 22b :

 Chọn câu đúng

Đưa một kim nam châm thử đang đứng cân bằng lại gần dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua. Kim nam châm

A. vẫn đứng yên, nó luôn chỉ hướng Bắc, Nam.

B. chỉ lệch khỏi hướng Bắc, Nam khi dây dẫn đặt dọc theo hướng Bắc, Nam

C. lệch khỏi hướng Bắc Nam, sau đó khi đã cân bằng trở lại, nó chỉ một hướng khác.

D. lệch khỏi hướng Bắc Nam, sau đó khi đã cân bằng trở lại, nó lại chỉ hướng Bắc Nam

Lời giải:

Chọn C. lệch khỏi hướng Bắc Nam, sau đó khi đã cân bằng trở lại, nó chỉ một hướng khác.