Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22a : Một thanh nam châm được treo ở phía trên dây dẫn CD (hình 22.1).

Câu 22a :

 Một thanh nam châm được treo ở phía trên dây dẫn CD (hình 22.1). Lúc dây dẫn CD chưa có dòng điện chạy qua,thanh nam châm nằm dọc theo hướng nào? Đóng công tắc cho dòng điện chạy qua dây dẫn. Có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm ?

Lời giải:

Lúc dây dẫn CD chưa có dòng điện chạy qua, thanh nam châm nằm dọc theo hướng Bắc - Nam.

Đóng công tắc cho dòng điện chạy qua dây dẫn kim nam châm lệch khỏi hướng Bắc – Nam.