Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21.1: Để phân biệt quả đấm cửa bằng đồng và bằng sắt mạ đồng,

Câu 21.1:

Để phân biệt quả đấm cửa bằng đồng và bằng sắt mạ đồng ta đưa các quả đấm cửa lại gần thanh nam châm. Nếu quả đấm bị thanh nam châm hút thì nó được làm bằng sắt mạ đồng còn đấm cửa nào không bị thanh nam châm hút thì đó là quả đấm làm bằng đồng.

Câu 21.2 :

Có. Bởi vì nếu cả hai đều là nam châm thì khi đổi đầu, chúng đẩy nhau.

Câu 21.3 :

Dựa vào sự định hướng của thanh nam châm trong từ trường Trái Đất hoặc dùng một thanh nam châm khác đã biết tên cực xác định tên các cực của thanh nam châm.

Câu 21.4 :

Thanh nam châm 2 không rơi, vì hai cực để gần nhau của hai nam châm đó cùng tên. Trong trường hợp này, lực đẩy của nam châm cân bằng với trọng lượng của nam châm 2. Nếu đổi đầu một trong hai nam châm thì không có hiện tượng đó nữa.

Trong hình 21.1 SBT, thanh nam châm 2 lại lơ lửng trên thanh nam châm 1 là vì: 

Câu 21.5 :

Các từ cực của Trái Đất không trùng với các cực địa lí. Từ cực nằm gần cực Bắc địa lí là từ cực Nam.

Thật ra la bàn không chỉ đúng cực Bắc địa lí

Câu 21.6 :

Đáp án C. Cả hai từ cực