Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19a : Giải thích vì sao không được vắt khăn mặt hay quần áo ướt lên dây điện trong nhà, mặc dù dây điện đã có vỏ bọc cách điện?

Câu 19a :

 Giải thích vì sao không được vắt khăn mặt hay quần áo ướt lên dây điện trong nhà, mặc dù dây điện đã có vỏ bọc cách điện?

Lời giải:

Vì khi để lên dây trong thời gian lâu thì nước có thể thấm vô dây điện và khăn ướt đó bị nhiễm điện (giữa các phân tử đều có khoáng cách nên nước có thể đi qua) đôi khi vỏ cách điện bị hở ngay chỗ đặt khăn thì cũng nguy hiểm.