Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19.1 : Chọn D. 220V

Câu 19.1 :

 Chọn D. 220V

Câu 19.2 :

Chọn D. Rút phích cắm đèn bàn ra khỏi ổ lấy điện khi thay bóng đèn.

Câu 19.3 :

 Chọn D. Nếu có dòng điện chạy qua cơ thể người khi chạm vào vỏ kim loại thì cường độ dòng điện này rất nhỏ.

Câu 19.4 :

 Chọn C. Như vậy sẽ giảm bớt chi phí cho gia đình và dành nhiều điện năng cho sản xuất.

Câu 19.5 :

 Chọn B. Sử dụng mỗi thiết bị điện khi cần thiết