Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: a) – Đường sức từ trong lòng ống dây có chiều từ A đến B (theo quy tắc nắm bàn tay phải).

Câu 1:

a) – Đường sức từ trong lòng ống dây có chiều từ A đến B (theo quy tắc nắm bàn tay phải).

- Đầu B của ống dây là cực Bắc.

- Do vậy, khi đóng mạch điện, thanh nam châm sẽ hút cực nam S của nam châm bên ngoài.

b) Đổi chiều dòng điện chạy qua các vòng dây:

– Đường sức từ trong lòng ống dây có chiều từ B đến A (theo quy tắc nắm bàn tay phải).

- Đầu B của ống dây là cực Nam.

Đầu B của ống dây cùng cực với nam châm ngoài nên sẽ đẩy ra xa, sau đó nam châm bên ngoài bị xoay đi và cực Bắc của nam châm ngoài sẽ gần đầu B (cực Nam) của ống dây nên bị hút vào.

- Hiện tượng sẽ xảy ra như sau: hiện tượng xảy ra đúng như trên.

c. Thí nghiệm kiểm tra cho thấy: 

Câu 2:

 Biểu diễn lời giải trên hình 30.1.

Câu 3:

a) Biểu diễn lực  và  trên hình 30.2

b) Cặp lực ,  làm cho khung dây quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

c) Để cho khung dây ABCD quay theo chiều ngược lại thì hai lực F1 F2 phhải có chiều ngược lại. Do vậy phải đổi chiều dòng điện trong khung hoặc đổi chiều từ trường.