Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Lịch Sử lớp 9 Thời gian làm bài: 45 phút (Giới hạn bài 4+5+6+7) Câu 1. Nước Cộng hòa

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 45 phút

(Giới hạn bài 4+5+6+7)

Câu 1. Nước Cộng hòa Nam Phi ra đời là do

A.áp lực đấu tranh của nhân dân Nam Phi.

B.chính quyền Anh không còn đủ sức để duy trì chế độ thống trị ở Nam Phi.

C.do sức ép từ phía Mỹ muốn gây ảnh hưởng với châu Phi.

D.do sự phản đối của dư luận quốc tế.

Câu 2. Năm 1994, ở Nam Phi diễn ra sự kiện lịch sử nào tiêu biểu?

A.Chế độ A-pác-thai bị xóa bỏ.

B.Đại hội dân tộc (ANC) tiến hành đại hội.

C.Nen-xơn Man-đê-la được trả tự do.

D.Diễn ra cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên ở Nam Phi và Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống.

Cuộc bầu cử đa chủng tộc 1994 ở Nam Phi diễn ra, Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống, đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Nam Phi cũng như thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

Câu 3. Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi có ý nghĩa như thế nào?

A.Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó.

B.Liên bang Nam Phi rút ra khỏi khối Liên hiệp Anh.

C.Anh mất quyền thống trị tại Nam Phi.

D.Chế độ thực dân cũ hoàn toàn sụp đổ.

Câu 4. Vai trò của Tổng thống Nen-xơn Man-đê-la đối với Nam Phi là

A.người tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai.

B.người lãnh đạo đấu tranh chống chế đọ A-pác-thai.

C.người lãnh đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai.

D.người chỉ đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai.

Câu 5. Cuối những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình các nước châu Phi

A.khó khăn và không ổn định.

B.ổn định, khôi phục kinh tế.

C.bước đầu phát

D.phát triển mạnh về mọi mặt.

Câu 6. Những khó khăn mà các nước châu Phi gặp phải sau khi giành được độc lập là

A.mâu thuẫn trong nội bộ giới cầm quyền.

B.mâu thuẫn giữa nhân dân với giới lãnh đạo.

C.xung đột nội chiến, tình trạng đói nghèo, nợ nần chồng chất và dịch bệnh.

D.sự cấm vận của Mỹ.

Sau khi giành được độc lập, trong nội bộ các nước châu Phi tồn tại nhiều mâu thuẫn như mâu thuẫn sắc tộc, trình độ dân trí thấp, trình độ phát triển kém, không có khoa học kỹ thuật, cơ sở vật chất để phát triển, bị các nước lớn gây ảnh hưởng và thao túng, dần dẫn đến xung đột, đói nghèo và bệnh dịch cũng như nợ nước ngoài tăng.

Câu 7. Tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ A-pác-thai là

A.Đảng cộng sản Nam Phi.

B.Đại hội các dân tộc Phi.

C.Đảng dân chủ Nam Phi.

D.Liên minh châu Phi.

Câu 8: Hiện nay bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc những vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của nước này?

A.Hồng Kông.

B.Đài Loan.

C.Ma Cao.

D.Tây Tạng.

Năm 1949, nội chiến Quốc-Cộng Trung Quốc kết thúc, Đảng Cộng sản giành thắng lợi và kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đại lục Trung Quốc, tập đoàn Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan, dưới tác động của Mỹ và Liên Hợp Quốc, Trung Quốc không thể tấn công Đài Loan, hai bên duy trì hiện trạng đến ngày nay. Trung Quốc đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Đài Loan đặt dưới sự lãnh đạo của Quốc Dân Đảng và các đảng phái chính trị khác.

Câu 9: Sau 20 năm thực hiện đường lối cải cách – mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu cơ bản nào?

A.Nền kinh tế tiến bộ nhanh chống, tốc độ tăng trưởng ngày càng cao, đời sống nhân dân được cải thiện, vị trí của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

B.Khoa học – kĩ thuật, văn hóa, giáo dục đạt thành tựu khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện.

C.Vị trí của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên trường quốc và đói với phong trào cách mạng trên thế giới.

D.Nền kinh tế Trung Quốc vươn lên đứng thứ hai thế giới.

Câu 10: Sự ra đời của nước Cọng hòa Nhân dân trung Hoa có ý nghĩa lịch sử là

A.kết thúc hơn 100 năm nô dịch, thống trị của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do.

B.tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc.

C.đưa nhân dân Trung Quốc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D.là đối trọng của Mĩ, cân bằng tiềm lực quân sự với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa.

Câu 11: Việc Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông (1997) và Ma Cao (1999) thể hiện

A.sự thành công của công cuộc cải cách – mở cửa.

B.vai trò, địa vị quốc tế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao.

C.chính sách đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

D.khoa học – kĩ thuật của Trung Quốc ngày càng phát triển.

Câu 12: Sự kiện nào đánh dấu Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do?

A.Nội chiến Quốc – Cộng kết thúc (1949).

B.Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949).

C.Trung Quốc đề ra đường lối cải cách mở cửa (1978).

D.Trung Quốc thu hồi được chủ quyền đối với Hồng Kông (1997) và Ma Cao (1999).

Câu 13: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á (trừ Nhật và Thái Lan) đều

A.bị chủ nghĩa thực dân nô dịch.

B.giành được độc lập.

C.là thuộc địa của Pháp.

D.là các nước phát triển mạnh mẽ về kinh tế.

Câu 14: Ngày 1/1/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời là kết quả của

A.quá trình đấy tranh giải phóng dân tộc.

B.quá trình nổi dậy của nhân dân Trung Quốc.

C.quá trình đàm phán giữa Mĩ và Liên Xô.

D.cuộc nội chiến 1946-1949 giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản kết túc.

Câu 15. Quốc gia đã giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là

A.Việt Nam.

B.In-đô-nê-xi-a.

C.Lào.

D.Ma-lai-xi-a.

Câu 16. Điền nội dung đúng vào… trong câu sau: Tới…, các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc.

A.năm 1945.

B.cuối những năm 40 của thế kỷ XX.

C.những năm 50 của thế kỷ XX.

D.cuối những năm 50 của thế kỷ XX.

Câu 17. Ở Đông Nam Á, Mỹ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.NATO.

B.SEATO.

C.AZUS.

D.EU.

Vào những năm 50 của thế kỷ XX, trước sự lớn mạnh và phát triển của cách mạng Việt Nam cũng như sự mở rộng của phe chủ nghĩa xã hội, sau Hiệp định Giơnevơ Mỹ chủ trương thành lập Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á (SEATO) nhằm tạo nên một liên minh quân sự phòng thủ tập thể chống lại sự phát triển và lan tràn của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á nói riêng và Châu Á nói chung.

Câu 18. Sự kiện nào đánh dấu tình hình chính trị ở khu vực Đông Nam Á được cải thiện rõ rệt?

A.Việt Nam rút quân tình nguyện khỏi Cam-pu-chia.

B.Các nước lớn không kích động, can thiệp vào khu vực.

C.Chiến tranh lạnh chấm dứt.

D.Cuộc Chiến tranh lạnh chấm dứt và Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia (10/1991) được ký kết.

Câu 19. Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức ASEAN vào thời gian nào?

A.Tháng 6/1994.

B.Tháng 7/1995.

C.Tháng 7/1997.

D.Tháng 4/1998.

Câu 20. Sau khi mở rộng thành viên, trọng tâm hoạt động của ASEAN là

A.hợp tác về kinh tế.

B.hợp tác về chính trị.

C.hợp tác về quân sự.

D.hợp tác về khoa học – kỹ thuật.

Câu 21. Các quốc gia Đông Nam Á tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là

A.Thái Lan, My-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.

B.Thái Lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.

C.Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.

D.Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.

Câu 22. Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN đã thông qua ở Hiệp ước Ba-li (1976)?

A.Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

B.Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

C.Chỉ sử dụng vũ lực khi có sự đồng ý của hơn 2/3 nước thành viên.

D.Hợp tác và phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Câu 23. Biến đổi nào là quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

A.Lần lượt gia nhập ASEAN.

B.Hầu hết các nước đều giành được độc lập.

C.Trở thành các nước công nghiệp mới.

D.Tham gia vào Liên Hợp quốc.

Câu 24. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ La-tinh được mệnh danh là “Lục địa bùng cháy” vì

A.núi lửa thường xuyên hoạt động.

B.cao trào đấu tranh vũ trang phát triển mạnh mẽ ở khu vực này.

C.phong trào giải phóng dân tộc nổ ra dưới nhiều hình thức.

D.phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài diễn ra liên tục.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ của nhân dân Mỹ latinh phát triển mạnh mẽ, mở đầu là cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba và giành thắng lợi năm 1959, sau đó một loạt các nước tiến hành đấu tranh mạnh mẽ với nhiều hình thức như bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân, đấu tranh vũ trang… biến châu lục này thành “lục địa bùng cháy”.

Câu 25. “Lục địa bùng cháy” diễn ra ở Mỹ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?

A.Cuối những năm 50 của thế kỷ XX.

B.Đầu những năm 60 của thế kỷ XX.

C.Cuối những năm 60 của thế kỷ XX.

D.Đầu những năm 70 của thế kỷ XX.

Câu 26. Nội dung nào không phải kết quả của cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mỹ La-tinh từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ XX?

A.Chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ.

B.Các chính phủ dân tộc-dân chủ được thành lập ở nhiều nước.

C.Tiến hành nhiều cải cách tiến bộ.

D.Chế độ thực dân Mỹ bị sụp đổ hoàn toàn.

Câu 27. Nội dung nào không phải là chính sách mà chế độ độc tài Ba-ti-xta thi hành ở Cu-ba?

A.xóa bỏ hiến pháp tiến bộ.

B.thực hiện các quyền tự do dân chủ.

C.cấm các đảng chính trị hoạt động.

D.bắt giam hàng chục vạn người yêu nước.

Câu 28. Sự kiện mở đầu cho cuộc đấu tranh vũ trang giành chính quyền ở Cu-ba là

A.cuộc tấn công vào pháo đài Môn-ca-đa năm 1953.

B.Phi-đen Cát-xtơ-rô sang Mê-hi-cô.

C.Phi-đen Cát-xtơ-rô cùng 81 chiến sĩ yêu nước Cu-ba trở về trên con tàu “Gran-ma”.

D.Cu-ba tiêu diệt gọn đội quân 1.300 tên lính đánh thuê của Mỹ đổ bộ tại bãi biển Hi-rôn.

Câu 29. Nội dung nào không phải thành tựu trong công cuộ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Cu-ba?

A.Xây dựng được một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu các ngành hợp lý.

B.Xây dựng được nền công nghiệp đa dạng.

C.Giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao phát triển.

D.Nền công nghiệp quân sự phát triển mạnh.

Câu 30. Sự kiện quan trọng diễn ra vào năm 1959 ở Cu-ba là

A.tấn công trại lính Môn-ca-đa.

B.cuộc nội chiến ở Cu-ba bắt đầu.

C.Ba-ti-xta thiết lập chế độ độc tài quân sự.

D.thành lập nước Cộng hòa Cu-ba.

1-A2-D3-A4-C5-A6-C
7-B8-B9-A10-A11-B12-B
13-A14-D15-B16-C17-B18-D
19-B20-A21-C22-C23-B24-B
25-B26-D27-B28-B29-A30-D