Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Lịch Sử lớp 9 Thời gian làm bài: 15 phút (Giới hạn bài 8+9) Câu 1: Điểm nào dưới

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn bài 8+9)

Câu 1: Điểm nào dưới đây KHÔNG phải mục tiêu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ sau chiến tranh thế giới thư hai là

A.Đàn áp phong trào cách mạng thế giới.

B.Tấn công tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.

C.Ngăn chặn, tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.

D.Khống chế, nô dịch các nước đồng minh.

Câu 2: Đến năm 1868, Nhật Bản đã vươn lên trở thành

A.Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới.

B.Cường quốc kinh tế, đứng thứ hai trong thế giới tư bản.

C.Nước đế quốc quân phiệt với hệ thống thuộc địa rộng lớn.

D.Trung tâm công nghiệp – quốc phòng duy nhất của thế giới.

Câu 3: Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.tác dụng của những cải cách dân chủ.

B.biết xâm nhập thị trường thế giới.

C.nhân tố con người.

D.áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.

(Sau chiến tranh kinh tế Nhật Bản bị tàn phá nặng nề, tất cả các ngành nông nghiệp công nghiệp, thương nghiệp đều bị sa sut, lạc hậu… đứng trước nguy cơ bị Mĩ chiếm đóng lâu dài, con người Nhật Bản đã cần cù, chịu khó, học hỏi để nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, học làm việc, học tập và sáng tạo ra các kĩ thuật, phương pháp sản xuất mang lại hiệu quả cao.)

Câu 4: Chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ trong chính sách đối ngoại đã giúp Nhật Bản sớm kí được hiệp ước nào dưới đây?

A.Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật.

B.Hiệp ước Hòa bình.

C.Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

D.Hiệp ước Vác-sa-va.

Câu 5: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại do Mĩ khởi đầu diễn ra từ

A.Cuối thế kỉ XVIII.

B.Đầu thế kỉ XIX.

C.Đầu những năm 40 của thế kỉ XX.

D.Giữa những năm 40 của thế kỉ XX.

Câu 6: Hai đảng thay nhau nắm quyền ở nước Mĩ là

A.Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.

B.Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.

C.Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

D.Đảng Bảo thủ và Đảng Tự do.

Câu 7: Nội dung nào KHÔNG PHẢI là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

B.Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước tư bản Anh, Pháp, Tây Đức, Nhật, I-ta-li-a cộng lại.

C.Mĩ nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng thế giới.

D.Đồng Đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế.

Câu 8: Nội dung nào KHÔNG PHẢI là nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.

B.Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

C.Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.

D.Mĩ chịu nhiều tổn thất nặng nề khi tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 9: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX có sự thay đổi như thế nào?

A.Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B.Chú trọng phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.

C.Tăng cường quan hệ với các nước Tây Âu.

D.Mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới.

Câu 10: Cải cách quan trọng nhất Nhật Bản thực hiện sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.cải cách Hiến pháp.

B.cải cách ruộng đất.

C.cải cách giáo dục.

D.cải cách văn hóa.

1-B2-B3-C4-A5-D
6-C7-D8-D9-C10-A