Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Lịch Sử lớp 9 Thời gian làm bài: 15 phút (Giới hạn bài 28+29) Câu 1: Chiến thuật được

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn bài 28+29)

Câu 1: Chiến thuật được sử dụng trong “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

A.Gom dân, lập “ấp chiến lược”.

B.“Trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

C.Càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng

D.“Bình định” toàn bộ Miền Nam.

Câu 2: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành :

A.45 cứ điểm, chia thành 3 phân khu.

B.49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu

C.50 cứ điểm, chia thành 3 phân khu

D.55 cứ điểm, chia thành 3 phân khu

Câu 3: Thắng lợi quân sự của ta mở đầu trong việc đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là:

A.Chiến thắng An Lão.

B.Chiến thắng Ba Gia.

C.Chiến thắng Bình Giã.

D.Chiến thắng Đồng Xoà.

Câu 4: Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

A.“Bình định” miền Nam trong 8 tháng.

B.Bình định” miền Nam trong 18 tháng.

C.“Bình định” miền Nam có trọng điểm.

D.“Bình định” trên toàn miền Nam .

Câu 5: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?

A.Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với một đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

B.Truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc.

C.Có hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân.

D.Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương và sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới.

Câu 6: Trong các nội dung sau, nội dung nào không có trong Hiệp định Giơ- ne-vơ?

A.Hiệp định công nhận độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.

B.Hiệp định quy định ngừng bắn, thời gian chuyển quân tập kết theo giới tuyển quân sự tạm thời là vĩ tuyến 17, cấm 2 bên trả thù những người công tác với đối phương.

C.Ngày 20/7/1956 Việt Nam sẽ tổng tuyển cử tự do trong cả nước để thống nhất nước Việt Nam.

D.Để cho nhân dân Miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình.

Câu 7: Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 là gì?

A.Thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu anh hùng, bất khuất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.

B.Được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỉ XX.

C.Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của Chủ nghĩa đế quốc.

D.Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự đấu tranh giải phóng mình.

Câu 8: Ngày 20/1/1954 địch tập trung 20 tiểu đoàn bộ binh mở chiến dịch Át-lăng đánh chiếm

A.Quy Nhơn.

B.Tuy Hoà ( Phú Yên)

C.Kon Tum.

D.Plâyku.

Câu 9: Hội nghị Bộ chính trị Trung ương Đảng (9/1953) đề ra kế hoạch tác chiến Đông Xuân (1953-1954) với quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận

A.Chính trị và quân sự.

B.Chính diện và sau lưng địch.

C.Quân sự và ngoại giao.

D.Chính trị và ngoại giao.

Câu 10: Nguyên nhân cơ bản nhất đưa đến cuộc đảo chính của Dương Văn Minh lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm?

A.Do nội bộ chính quyền ngụy mâu thuẫn

B.Do Mĩ giật dây cho tướng lĩnh Dương Văn Minh.

C.Do chính quyền Ngô Đình Diệm suy yếu.

D.Do phòng trào đấu tranh quyết liệt của nhân dân miền Nam trên tất cả các mặt trận, làm rung chuyển chế độ Sài Gòn.

(do các tướng lĩnh Việt Nam cộng hoà đã bất mãn trước cách cai trị của chính quyền Ngô Đình Diệm, muốn thực hiện đảo chính để chấm dứt cuộc khủng hoảng Phật giáo. Cuộc đảo chính được Mỹ ủng hộ do chính quyền của tổng thống Ngô Đình Diệm không thực hiện những thay đổi chính trị theo khuyến cáo của Mỹ dẫn đến mâu thuẫn với chính phủ Mỹ do đó Mỹ ngầm đồng ý cho các tướng lĩnh đảo chính.)

1-A2-B3-C4-A5-A
6-D7-A8-B9-A10-A