Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Địa Lí lớp 9 Thời gian làm bài:15 phút Câu 1:Khí hậu đặc trưng của vùng đồng bằng sông

    Môn Địa Lí lớp 9

    Thời gian làm bài:15 phút

Câu 1:Khí hậu đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng là:

(1 điểm)

A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông không lạnh

C. Khí hậu nhiệt cận xích đạo nóng quanh năm

D. Khí hậu nhiệt cận nhiệt đới nóng quanh năm

Câu 2:Thế mạnh kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng là:

(1 điểm)

A. Chăn nuôi trâu, bò

B. Trồng cây lương thực

C. Khai thác khoáng sản

D. Phát triển thủy điện

Câu 3:Ngành công nghiệp trọng điểm không phải của Đồng bằng Sông Hồng là:

(1 điểm)

A. công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

B. công nghiệp khai khoáng.

C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dung.

D. công nghiệp cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng.

Câu 4:Trong số các tỉnh dưới đây, tỉnh nào nằm ở Tây Bắc?

(1 điểm)

A. Quảng Ninh.       B. Sơn La.

D. Hà Giang.       D. Lào Cai.

Câu 5:Trong số các nhà máy điện đã và đang xây dựng của vùng Trung du vù miền núi Bắc Bộ, nhà máy nào sau đây là máy nhiệt điện?

(1 điểm)

A. Hoà Bình.       B. Thác Bà.

C. Uông Bí.       D. Sơn La.

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam kể tên các trung tâm công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có ngành dệt may?

(2,5 điểm)

Câu 2:Cho bảng số liệu:

(2,5 điểm)

DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP, DÂN SỐ CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, NĂM 2002

Đất nông nghiệp (nghìn ha) Dân số (triệu người)
Cả nước 9406,8 79,7
Đồng bằng sông Hồng 855,2 17,5
1. Tính bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở ĐBSH và cả nước (ha/người).

2. Nhận xét?

Phần trắc nghiệm

Câu 1:

(1 điểm)

Trả lời: Khí hậu đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng là: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh (do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc).

Chọn: A.

Câu 2:

(1 điểm)

Trả lời: Thế mạnh kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng là là trồng cây lương thực do có tài nguyên đất phù sa màu mỡ và khí hậu thích hợp.

Chọn: B.

Câu 3:

(1 điểm)

Trả lời: Các ngành công nghiệp trọng điểm của Đồng bằng Sông Hồng là công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng.

Đáp án: B.

Câu 4:

(1 điểm)

Trả lời: Sơn La là một trong bốn tỉnh Tây Bắc: Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Đáp án: B.

Câu 5:

(1 điểm)

Trả lời: Hòa Bình, Thác Bà, Sơn La là nhà máy thủy điện. Uông Bí là nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh.

Đáp án: C.

Phần tự luận

Câu 1:

(2,5 điểm)

Hướng dẫn giải:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang 30, xác định vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Các trung tâm công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có ngành sản xuất vật liệu xây dựng là: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh.

Câu 2:

(2,5 điểm)

Hướng dẫn giải:

Bình quân diện tích đất nông nghiệp = Diện tích đất nông nghiệp/Dân số (ha/người)

BÌNH QUÂN DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, NĂM 2002

Bình quân diện tích đất nông nghiệp (ha/người)
Cả nước 0,11
Đồng bằng sông Hồng 0,05
- Bình quân diện tích đất nông nghiệp của Đồng bằng sông Hồng thấp hơn so với cả nước.