Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Địa Lí lớp 9 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1:Tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc

    Môn Địa Lí lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:Tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc Đông Nam Bộ?

(1 điểm)

A. Bình Phước       B. Tây Ninh

C. Đồng Tháp       D. Đồng Nai

Câu 2:Nhân tố nào không phải là điều kiện phát triển cây cao su ở Đông Nam Bộ:

(1 điểm)

A. Khí hậu mang tính chất cận xích đạo.

B. Có nhiều cơ sở chế biến hiện đại.

C. Diện tích đất bazan, đất xám lớn.

D. Nguồn nước tưới dồi dào quanh năm.

Câu 3:Trong phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ, nhiệm vụ quan trọng là:

(1 điểm)

A. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng.

B. Đảm bảo cơ sở năng lượng (điện).

C. Bảo vệ môi trường đất liền và biển.

D. Nhập khẩu nguồn nông sản mới.

Câu 4:Mặt hàng không phải xuất khẩu hàng đầu của Đông Nam Bộ là:

(1 điểm)

A. Máy móc, thiết bị

B. Thực phẩm chế biến

C. Hàng may mặc

D. Hàng nông sản

Câu 5:Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là:

(1 điểm)

A. Vũng Tàu       B. Nha Trang

C. Đà Lạt       D. TP Hồ Chí Minh

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, kể tên các ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Thủ Dầu Một.

(2,5 điểm)

Câu 2:Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành dịch vụ?

(2,5 điểm)

Phần trắc nghiệm

Câu 1:

(1 điểm)

Trả lời: Đông Nam Bộ bao gồm 6 tỉnh, thành phố. Đó là TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. → Đồng Tháp không thuộc Đông Nam Bộ

Đáp án: C.

Câu 2:

(1 điểm)

Trả lời: Đông Nam Bộ có 2 mùa mưa – khô rõ rệt nên nguồn nước tưới dồi dào quanh năm không phải là điều kiện phát triển cây cao su.

Đáp án: D.

Câu 3:

(1 điểm)

Trả lời: Trong phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ, nhiệm vụ quan trọng là phải bảo vệ môi trường đất liền và biển do vùng có nguy cơ ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp và đô thị ngày càng tăng, diện tích rừng thấp.

Đáp án: C.

Câu 4:

(1 điểm)

Trả lời: Loại hình dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất vùng và cả nước là xuất nhập khẩu. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đông Nam Bộ như dầu thô, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, hàng nông sản nguyên liệu cho sản xuất,…Máy móc, thiết bị là mặt hàng nhập khẩu.

Đáp án: A.

Câu 5:

(1 điểm)

Trả lời: Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là: TP Hồ Chí Minh

Đáp án: D.

Phần tự luận

Câu 1:

(2,5 điểm)

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam: 1. Xác định trung tâm công nghiệp Biên Hòa (trang công nghiệp(21)/trang vùng Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long (29).

2. Kể tên các ngành dựa vào chú giải.

Trả lời: Các ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Thủ Dầu Một là: Chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, dệt - may, điện tử, hóa chất - phân bón, sản xuất giấy – xenlulô.

Câu 2:

(2,5 điểm)

Hướng dẫn: Đánh giá các điều kiện về tự nhiên: đất, khí hậu, nước, ..., điều kiện kinh tế xã hội: chính sách, vốn,...

Trả lời:

a. Thuận lợi:

-Về tự nhiên

   + Vị trí địa lý chiến lược (tiếp giáp các vùng giàu nguyên liệu, Cam-pu-chia, Biển Đông) thuận lợi cho giao lưu, trao đổi kinh tế.

   +Tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng.

   + Địa hình bờ biển thuận lợi để xây dựng cảng.

- Về kinh tế - xã hội:

   + Vùng đông dân, có sức mua cao, lao động có trình độ và tay nghề cao.

   + Có nhiều ngành công nghiệp và nhiều ngành kinh tế phát triển.

   + Có mạng lưới giao thông phát triển, cơ sở vật chất hạ tầng hoàn chỉnh.