Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Địa Lí lớp 9 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1:Tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc

    Môn Địa Lí lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:Tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc Đông Nam Bộ?

(1 điểm)

A. Bình Phước       B. Đồng Nai

C. Bình Dương       D. Bình Định

Câu 2:Sản phẩm công nghiệp nào của Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất cả nước?

(1 điểm)

A. Điện.       B. Hóa chất.

C. Dầu thô.       D. Dệt may.

Câu 3:Mặt hàng không phải là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Đông Nam Bộ là:

(1 điểm)

A. Dầu thô       B. Thực phẩm chế biến

C. Than đá       D. Hàng nông sản

Câu 4:Các di tích lịch sử, văn hóa ở Đông Nam Bộ là:

(1 điểm)

A. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Nhà Tù Côn Đảo.

B. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Thánh địa Mỹ Sơn.

C. Địa đạo Củ Chi, Nhà Tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An.

D. Nhà Tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An, Bến Cảng Nhà Rồng.

Câu 5:Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là:

(1 điểm)

A. Điều       B. Cà phê       C. Cao su       D. Hồ tiêu

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, kể tên các ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Biên Hòa.

(2,5 điểm)

Câu 2:Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi, khó khăn về tự nhiên nào để phát triển ngành trồng cây công nghiệp nhiệt đới?

(2,5 điểm)

Phần trắc nghiệm

Câu 1:

(1 điểm)

Trả lời: Đông Nam Bộ bao gồm 6 tỉnh, thành phố. Đó là TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.  Bình Định không thuộc Đông Nam Bộ

Đáp án: D.

Câu 2:

(1 điểm)

Trả lời: Đông Nam Bộ là vùng có nguồn dầu thô giàu có bậc nhất nước ta, nên sản phẩm công nghiệp từ việc khai thác này chiếm tỉ trọng cao nhất cả nước.

Đáp án: C.

Câu 3:

(1 điểm)

Trả lời: Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đông Nam Bộ: dầu thô, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, hàng nông sản nguyên liệu cho sản xuất,… Ở Đông Nam Bộ, không có than đá nên đây không phải là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu.

Đáp án: C.

Câu 4:

(1 điểm)

Trả lời: Các di tích lịch sử, văn hóa ở Đông Nam Bộ là Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Nhà Tù Côn Đảo,… những di tích này có ý nghĩa lớn cho phát triển du lịch.

Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An ở Quảng Nam. → Duyên hải Nam trung Bộ.

Đáp án: A.

Câu 5:

(1 điểm)

Trả lời: Cao su là cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, sau đó đến cây điều, cà phê, hồ tiêu.

Đáp án: C

Phần tự luận

Câu 1:

(2,5 điểm)

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam: 1. Xác định trung tâm công nghiệp Biên Hòa (trang công nghiệp(tr 21)/trang vùng Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long (tr 29). 2. Kể tên các ngành dựa vào chú giải.

Trả lời: Các ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Biên Hòa là: Sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, dệt - may, điện tử, hóa chất - phân bón, sản xuất giấy – xenlulô, luyện kim đen, luyện kim màu

Câu 2:

(2,5 điểm)

Hướng dẫn: Đánh giá các điều kiện về tự nhiên: đất, khí hậu, nước, ...

Trả lời:

a. Thuận lợi:

   - Tài nguyên khí hậu: Cận xích đạo nóng ẩm: giàu nhiệt ẩm, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng nhanh, phát triển quanh năm. Số giờ nắng cao thuận lợi cho phơi sấy.

   - Tài nguyên đất: Tập trung diện tích đất badan, đất xám lớn thích hợp để trồng cây công nghiệp lâu năm và một số cây ngắn ngày.

   - Tài nguyên sinh vật: Rất phong phú, là cơ sở để thuần dưỡng và chọn giống

b. Khó khăn:

   - Tài nguyên nước: thiếu nước vào mùa khô.

   - Đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp.