Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Địa Lí lớp 9 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1:Khí hậu đặc trưng của tiểu vùng Đông

    Môn Địa Lí lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:Khí hậu đặc trưng của tiểu vùng Đông Bắc là:

(1 điểm)

A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông không lạnh

C. Khí hậu nhiệt cận xích đạo nóng quanh năm

D. Khí hậu nhiệt cận nhiệt đới nóng quanh năm

Câu 2:Tiểu vùng Đông Bắc của miền núi và Trung du phía Bắc có thế mạnh nổi bật về ngành:

(1 điểm)

A. Khai khoáng khoáng sản.

B. Công nghiệp hoá chất.

C. Sản xuất vật liệu xây dựng

D. Phát triển thủy điện.

Câu 3:Trong số các tỉnh dưới đây, tỉnh nào nằm ở Tây Bắc?

(1 điểm)

A. Lai Châu.       B. Bắc Giang.

D. Bắc Ninh.       D. Lào Cai.

Câu 4:Trong nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh:

(1 điểm)

A. chăn nuôi trâu, bò, dê, ngựa.

B. chăn nuôi gà, vịt, ngan, cừu.

C. chăn nuôi bò thịt, đánh bắt thủy sản.

D. chăn nuôi lợn, bò sữa, gia cầm.

Câu 5:Tài nguyên quý giá nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng là:

(1 điểm)

A. Đất feralit

B. Đất phù sa sông Hồng

C. Than nâu và đá vôi

D. Đất xám, đất mặn

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam kể tên các trung tâm công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

(2,5 điểm)

Câu 2:Cho bảng số liệu:

(2,5 điểm)

DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP, DÂN SỐ CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, NĂM 2002

Đất nông nghiệp (nghìn ha) Dân số (triệu người)
Cả nước 9406,8 79,7
Đồng bằng sông Hồng 855,2 17,5
1. Tính bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở ĐBSH và cả nước (ha/người).

2. Nhận xét?

Phần trắc nghiệm

Câu 1:

(1 điểm)

Trả lời: Khí hậu đặc trưng của tiểu vùng Đông Bắc là: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh (do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và hướng địa hình).

Chọn: A.

Câu 2:

(1 điểm)

Trả lời: Tiểu vùng Đông Bắc của miền núi và Trung du phía Bắc có thế mạnh nổi bật về ngành: Khai khoáng khoáng sản, trồng rừng, cây công nghiệp, dược liệu, rau quả ôn đới và cận nhiệt, du lịch sinh thái,, kinh tế biển.

Chọn: A.

Câu 3:

(1 điểm)

Trả lời: Lai Châu là một trong bốn tỉnh Tây Bắc: Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Đáp án: B.

Câu 4:

(1 điểm)

Trả lời: Trong nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh chăn nuôi lợn, bò sữa, gia cầm nhờ có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Đáp án: D.

Câu 5:

(1 điểm)

Trả lời: Tài nguyên quý giá nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng là đất phù sa sông Hồng. Có giá trị lớn trong phát triển cây lương thực.

Đáp án: B.

Phần tự luận

Câu 1:

(2,5 điểm)

Hướng dẫn giải:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang 30, xác định vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. các trung tâm công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có ngành sản xuất vật liệu xây dựng là: Hà Nội, Phúc Yên, Hải Phòng, Hưng Yên, Hạ Long, Hải Dương, Bắc Ninh.

Câu 2:

(2,5 điểm)

Hướng dẫn giải:

Bình quân diện tích đất nông nghiệp = Diện tích đất nông nghiệp/Dân số (ha/người)

BÌNH QUÂN DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, NĂM 2002

Bình quân diện tích đất nông nghiệp (ha/người)
Cả nước 0,11
Đồng bằng sông Hồng 0,05
- Bình quân diện tích đất nông nghiệp của Đồng bằng sông Hồng thấp hơn so với cả nước.