Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học Thời gian: 60 phút Đề bài: Câu I : (2,0 điểm) Cho

    Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học

    Thời gian: 60 phút

Đề bài:

Câu I : (2,0 điểm)

Cho các chất: CuO ; Ag ; NaOH ; Zn ;

1. Những chất nào tác dụng được với dung dịch loãng?

2. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra?

Câu II : (2,0 điểm)

Viết các phương trình hoá học xảy ra theo chuỗi biến hoá sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

Câu III : (2,0 điểm)

1. Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các dung dịch trong các lọ mất nhãn: ; COOH; ; NaOH. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra (nếu có)

2. Nêu phương pháp làm sạch khí bị lẫn các khí . Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra (nếu có).

Câu IV : (2,0 điểm)

Hoà tan hoàn toàn 19,5 gam một kim loại M (M có hoá trị II trong hợp chất) dung dịch HCl 1M dư thu được dung dịch A và 6,72 lít khí (ở đktc)

1. Xác định kim loại M.

2. Để trung hoà axit dư trong A cần 200ml dung dịch NaOH 1M. Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã dùng.

Câu V : (2,0 điểm)

Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí gồm ; ; vào dung dịch brom dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra và có 80,0 gam brom đã tham gia phản ứng.

Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu (biết thể tích các khí đều đo ở cùng đktc)

Cho biết: O = 16; Br = 80; H = 1; C = 12; Mg = 24; Fe = 56; Ca = 40; Ba = 137; Cl = 35,5; Zn = 65.

Câu I.

1. Những chất tác dụng được với loãng là: CuO; NaOH; Zn.

2. PTHH:

  CuO + (loãng) → + O

  2NaOH + (loãng) → + O

  Zn + (loãng) → + (↑).

Câu II.

  1.

  2. + 2NaOH → Mg (↓) + 2NaCl

  3. Mg + COOH → (Mg + O

  4. (Mg + (↓) + COONa.

Câu III.

1.

- Đánh số thứ tự từng lọ mất nhãn, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng.

- Sử dụng quỳ tím làm thuốc thử:

+ Nếu quỳ tím chuyển sang màu đỏ → ; COOH (nhóm I)

+ Nếu quỳ tím chuyển sang màu xanh → NaOH

+ Nếu quỳ tím không đổi màu → .

- Phân biệt các hóa chất ở nhóm I: Sử dụng vừa nhận ra làm thuốc thử.

+ Nếu có kết tủa trắng xuất hiện →

+ + 2HCl

+ Nếu không có hiện tượng gì → COOH.

- Dán nhãn các lọ.

2.

Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng nước vôi trong dư; phản ứng bị giữ lại trong bình; không phản ứng thoát ra khỏi dung dịch thu được tinh khiết.

+ Ca dư → (↓) + O

+ Ca dư → (↓) + O

+ Ca → không phản ứng.

Câu IV.

Câu V.

Gọi số mol của ; lần lượt là x, y và z (mol)

Thay x = 0,1 vào (1) có y + z = 0,3 (3)

Từ (2) và (3) giải hệ phương trình được y = 0,1 và z = 0,2.

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ về thể tích cùng là tỉ lệ về số mol