Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn về tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ khi phát triển nông nhiệp và những biện pháp khắc phụ khó khăn.

Câu 5:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn về tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ khi phát triển nông nhiệp và những biện pháp khắc phụ khó khăn.

Lời giải:

- Những khó khăn khi phát triển nông nghiệp:

+ Đất đai kém màu mỡ

+ Khí hậu khắc nghiệt.

+ Nhiều thiên tai

+ Diện tích đất sản xuất nông nghiệp thấp

+ Thiếu nước về mùa mưa

- Biện pháp khắc phục:

+ Xây dựng cơ cấu mùa vụ hợp lí.

+ Tận dụng mọi thế mạnh của vùng để phát triển: Trồng rừng ở miền núi phía tây, chăn nuôi gia súc và phát triển cây công nghiệp lâu năm ở vùng gò đồi, phát triển nông nghiệp ở các vùng đồng bằng, chú trọng phát triển ngành thủy sản ở ven biển phía đông.

+ Ứng dụng khoa học kĩ thuật trong phát triển nông nghiệp.