Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B sao cho đúng.

Câu 4:

Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B sao cho đúng.

Lời giải:

Tỉ lệ dân thành thị ở Tây Nguyên lại cao hơn so với cả nước vì:

b) Dân cư Tây Nguyên Tập trung chủ yếu ở đô thị và ven các trục đường giao thông.

d) Dân tộc kinh chiếm 68% dân số của vùng và phần lớn sinh sống ở các đô thị, ven đường giao thông và các nông, lâm trường.