Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về du lịch của Tây Nguyên.

Câu 4:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về du lịch của Tây Nguyên.

Lời giải:

Những thế mạnh về du lịch của Tây Nguyên:

- Khí hậu: khí hậu mát mẻ thuận lợi cho du lịch sinh thái.

- Phong cảnh đẹp: vùng có nhiều phong cảnh đẹp như thành phố Đà Lạt, hồ Lăk, Biển Hồ, núi Lang Biang,…

- Vườn quốc gia: Chư Mom Rây, Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Chư Yang Sin,…

- Văn hóa: văn hóa đa dạng, độc đáo, nhiều di tích lịch sử quốc gia,…

- Các thành phố , trung tâm kinh tế, du lich: Đà Lạt