Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào SGK và vốn hiểu biết của bản thân, em hãy nối ô chữ số (1)và ô chữ số (2) với những ô chữ thích hợp ở giữa đẻ nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng băng sông Hồng.

Câu 4:

Dựa vào SGK và vốn hiểu biết của bản thân, em hãy nối ô chữ số (1)và ô chữ số (2) với những ô chữ thích hợp ở giữa đẻ nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng băng sông Hồng.

(1) Thuận lợi

(2) Khó khăn

a) Địa hình tương đối băng phẳng, đất phù sa máu mỡ.

b) Úng lụt về mùa mưa, hạn hán thiếu nước về mùa mưa ít.

c) Khí hậu nhiệt đới gió mùa (nóng ẩm quan năm và mưa theo mùa)

d) Nhiêu loại sâu bệnh, sau bệnh phát triển nhanh.

đ) Dân cư đông đúc, nguồn lao động dồi dào, đáp ứng yêu cầu tập trung nhiều lao động trong thời kì mùa vụ.

e) Có nhiều bão gió, lại thường xảy ra vào mùa thu hoạch, ảnh hưởng xấu đến năng xuất và sản lượng.

g) Cơ sở vật chất kĩ thuật phụ vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng hoàn chỉnh.

h) Đường lối phát triển nông nghiệp đúng đắn, nhiêu chính sách thích hợp đã khuyến khích sản xuất lương thực phát triển mạnh.

i) Dân cư có kinh nghiệm trồng cây lương thực, đặc biệt là lúa nước.

Lời giải:

(1) Nối với a, c, đ, h, i.

(2) Nối với b, d, e.