Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào hình 33 dưới đây, em hãy: a) Ghi các địa danh Đồng Xoài, thủ Dầu Một, Bà Rịa, Tây Ninh vào đúng vị trí tên lược đồ. b) Dựa vào bảng chú giải, thể hiện những ngành công nghiệp chính của ba trung tâm công nghiệp lớn của vùng.

Câu 4:

Dựa vào hình 33 dưới đây, em hãy:

a) Ghi các địa danh Đồng Xoài, thủ Dầu Một, Bà Rịa, Tây Ninh vào đúng vị trí tên lược đồ.

b) Dựa vào bảng chú giải, thể hiện những ngành công nghiệp chính của ba trung tâm công nghiệp lớn của vùng.

c) Ghi số đường của các quốc lộ chính đi qua vùng.

Lời giải:

b) 3 trung tâm công nghiệp của vùng:

- TP. Hồ Chí Minh: Năng lượng, luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, chế biến lương thực-thực phẩm., sản xuất hàng tiêu dùng.

- Bà Rịa Vũng Tàu: Luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực-thực phẩm., sản xuất hàng tiêu dùng.

- Thủ Dầu Một: Luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, chế biến lương thực-thực phẩm.

c) Các quốc lội đi qua vùng là 1A, 14, 20, 13, 22.